RFID ทำได้มากว่าแปะอยู่บนสินค้า

เราสามารถประยุกต์ใช้ RFID ได้แตกต่างหลายแบบออกไป ซึ่งในวันนี้ Admin ขอมาเสนออีกหนึ่งแนวทางที่ทางเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า หรือ ผู้ใช้โดยมีหลักการการทำงานดังนี้

จากวิดีโอนี้จะมีการติดตัวส่งสัญญาณแผ่น RFID  ไว้ที่ป้ายเล็กๆ โดยเมื่อผู้ใช้ ยกป้ายไปวางไว้อย่างตำแหน่งที่กำหนด ก็จะปรากฎวิดีโอขึ้น และเปลี่ยนวิดีโอเมื่อมีการเปลี่ยนป้าย และนี้คือแนวทางการประยุกต์ใช้งาน RFID ที่ดูธรรมดา ให้ล้ำสุดในยุคนี้ ผสมกับการขาย จึงทำให้เกิดเป็นผลงานที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้เข้าถึงเนื่อหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

#rfid #ascrip

 4,596 total views,  3 views today